Kursnavn: Trafikant i mørket

Tidspunkt: 19.10.2017 18:30

Pris: 1.200,-

Informasjon: Eleven skal gjennom en demonstrasjon ute og i bil for å forstå hvordan trafikkulykker i mørket kan unngås ved å oppleve og erfare årsaksforhold ved typiske ulykker som skjer i mørket og ha grunnlag for å vurdere risiko ved kjøring i mørket.
Bli bevisst hva som er riktig lysbruk og atferd ellers ved kjøring, parkering og nødstopp i mørket.

Kl.slett: 18.30 - 21.30

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Cookies