Kursnavn: Trafikant i mørket

Tidspunkt: 21.11.2017 17:00

Pris: 1.200,-

Informasjon: Eleven skal gjennom en demonstrasjon ute og i bil for å forstå hvordan trafikkulykker i mørket kan unngås ved å oppleve og erfare årsaksforhold ved typiske ulykker som skjer i mørket og ha grunnlag for å vurdere risiko ved kjøring i mørket.
Bli bevisst hva som er riktig lysbruk og atferd ellers ved kjøring, parkering og nødstopp i mørket.

Kl.slett: 17.00 - 20.00.

Meld deg på kurset:

Husk at alle påmeldinger er bindende.

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Cookies